Bæredygtighed

Her finder du problemstillinger indenfor det overordnede tema 'Bæredygtighed'

Problemstillingerne kommer fra alle hjørner af Københavns Kommune, og varierer fra at være en idé, vi ønsker jeres hjælp til at undersøge nærmere, til et konkret projekt, der har brug for en helt specifik løsning. 

Vi ser frem til at høre jeres bud på, hvordan vi gør København en bedre by for alle borgere.

Forslag til projekt: 

 1. Anvendelse af overskudsjord
  Der genereres ca. 3 mio. ton overskudsjord om året i Københavns Kommune. Jorden opgraves fra byens bygge- og anlægsprojekter, transporteres på lastbiler og anvendes i dag primært til indvinding af nyt land, klimabeskyttelse og landbrugsmæssig forbedring. Kan jordressourcen håndteres eller udnyttes mere bæredygtigt? Analyserer man for de rigtige forurenende stoffer i forurenet jord? Forurener vi hurtigere jorden i København  end vi kan rense den op? Hvordan påvirker jordforureningen vandkvaliteten i havnen?
  Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
  Tilbud: f. eks. En uges praktik på kommunens jorddepot i Nordhavn
 2. Sortering blandt brugerne på videregående uddannelsesinstitutioner
  Der er et stort potentiale for bedre sortering blandt studerende og andre brugere af de videregående uddannelsesinstitutioner i København. Københavns Kommune ønsker en øget sorteringsgrad og genanvendelse af Københavns videregående uddannelsers affald, både ved hjælp af tekniske installationer, ændringer i praksis eller noget helt tredje. Ønsket udspringer af Københavns Kommunes mål om 70% genanvendelse (Ressource- og Affaldsplanen 2024).
  Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
  Tilbud: 2-3 interview med erhvervsaffaldskonsulent
  Estimeret tid: 2-3 timer
  Opfølgning: Der ønskes en afsluttende afrapportering, evt. inden eksamen, for at give feedback, som eleverne kan benytte til eksamen
  Andre relevante temaer: Bæredygtighed, affald, adfærd, social proof

 3. Miljøledelse og kortlægning af væsentlige miljøforhold i Teknik- og Miljøforvaltningen
  Københavns Kommune er miljøledelses certificeret efter ISO 14001. Vi er en kommune med ca. 45.000 medarbejdere og over 2000 adresser. I Teknik- og Miljøforvaltningen er der ca. 200 ”virksomheder” og de er kategoriseret i forskellige typer risikokategorier i tilknytning til væsentlige miljøforhold. Kortlægning af væsentlige miljøforhold skal opdateres og der skal udvikles en operationel metode til at gøre det med 3 års mellemrum.
  Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
  Tilbud: Introduktion til miljøledelse i kommunen, sparring på metode og overholdelse af kravkriterier fra standarden og adgang til en række virksomheder, hvor der kan afprøves og testes kortlægningsmetoder
  Estimeret tid: Københavns Kommune forventer, at der som minimum i projektet vil være et opstartsmøde om projektet – hvor problemformulering fremlægges et midtvejs-møde med halvvejsrapportering et afslutningsmøde med fremlæggelse af konklusioner. Teknik- og Miljøforvaltningens kontaktperson deltager på alle ovenstående møder, som derudover står for præsentation af datamaterialer og sikrer de nødvendige kontakter til relevante virksomheder.
  Data: Eksisterende risikokortlægning, viden fra interne auditrapporter og forbrugsdata i usikkert omfang
  Opfølgning: På baggrund af projektsamarbejdet aftales det med de studerende, hvorledes de vil fremlægge det afsluttede forløb
  Andre relevante temaer: Miljø og ressourceforvaltning

 4. Virksomhedsnetværk til minimering af plast og engangsemballage i byrummet
  Formålet med virksomhedsnetværket er at afdække virksomhedernes evt. interesse i og muligheder for at gøre brug af systemer og teknologier, der kan minimere plast- og andet engangsaffald. Disse planlægges testet i en lokation i et hyppigt besøgt område i København. I testperioden kan virksomhederne i området tilmelde sig en ordning, hvor de vha. nye systemer og teknologier genbruger take-away emballage igen og igen. Herved reduceres mængden af affald. Hvordan kan en returordning på plast- og take-away emballage bedst struktureres og hvordan kan det skaleres op til hele byen?
  Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
  Tilbud: Deltag i 1-2 netværksmøder, hvor de involverede aktører skal finde frem til de bedste løsninger (type af emballage, retursystemet, kortlægning af interessenter). Samt få adgang til data fra testperioden
  Estimeret tid: Foruden deltagelse i de to netværksmøder, afsættes der løbende tid til sparring (skriftligt såvel som fysisk). 12 timer i alt
  Opfølgning: På baggrund af projektsamarbejdet aftales det med de studerende, om der er et fælles behov/ønske om afrapportering efter et afsluttet forløb. Det kan med fordel aftales tidligt i samarbejdet. Der kan både være tale om et fysisk produkt og/eller en mundtlig præsentation. En opfølgning kan på den måde give anledning til at reflektere over nye problemstillinger, som andre studerende kan undersøge/belyse, hvis forvaltningen ønsker dette
  Andre relevante temaer: Affaldsminimering, undgå affald i gaderne og triple helix tilgang 

Kontakt for samarbejde

Studieby København