Børn og unge

Her finder du problemstillinger indenfor det overordnede tema 'Børn og unge'

Problemstillingerne kommer fra alle hjørner af Københavns Kommune, og varierer fra at være en idé, vi ønsker jeres hjælp til at undersøge nærmere, til et konkret projekt, der har brug for en helt specifik løsning. 

Vi ser frem til at høre jeres bud på, hvordan vi gør København en bedre by for alle borgere.

Forslag til projekt: 

 1. Unges frafald på ungdomsuddannelser
  Hvorfor falder så mange unge fra på ungdomsuddannelserne? En hel del unge ufaglærte under 30 år har op til flere afbrudte uddannelsesforsøg bag sig på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Der er brug for en undersøgelse af årsagerne til, at de unge falder fra ungdomsuddannelse og ender i jobcentret. Er der fx sociale, økonomiske, kulturelle eller andre faktorer, der spiller ind? Denne viden er vigtig både for at mindske frafaldet på uddannelserne men også i forhold til, hvordan Jobcenter København – Ungecentret bedst sætter ind, når den unge ender i jobcentret. 
  Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
  Tilbud: Aftales med Jobcenter København - Ungecentret
  Data: Ved behov er der data over afbrudte uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 
   
 2. Branding af Københavns skoler og dagtilbud
  Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker en målgruppeanalyse, som kan give os et indblik i, hvilke bevæggrunde byens forældre har, når de vælger skole eller daginstitution, og hvad der kan være med til at betrygge dem i, at vi har gode tilbud til deres børn. Analysen må meget gerne give os indblik i, hvilke myter om vores tilbud, vi evt. skal have punkteret.
  På baggrund af analysen vil vi også gerne have de studerendes konkrete bud på, hvordan forvaltningen kan udkomme med gode historier fra byens folkeskoler og dagtilbud. Fx i form af bud på nye formater til kommunens sociale medier.
  Forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen
  Tilbud: Møde med forvaltningens centrale kommunikationsteam. Møde med fagdirektør og besøg på udvalgte skoler og dagtilbud i det omfang, det er relevant for projektet
  Estimeret tid: Estimeres i forbindelse med samarbejdet.
  Data: Forvaltningens analyseenhed kan i et vist omgang stille relevant data til rådighed for projektgruppen
  Opfølgning: Det aftales indledningsvis med de studerende, om der er et fælles behov/ønske om afrapportering efter et afsluttet forløb
  Andre relevante temaer: Rekruttering af medarbejdere (særligt pædagoger og lærere)

Kontakt for samarbejde

Studieby København

Husk at skrive projektnavn