Byudvikling

Her finder du problemstillinger indenfor det overordnede tema 'Byduvikling'

Problemstillingerne kommer fra alle hjørner af Københavns Kommune, og varierer fra at være en idé, vi ønsker jeres hjælp til at undersøge nærmere, til et konkret projekt, der har brug for en helt specifik løsning. 

Vi ser frem til at høre jeres bud på, hvordan vi gør København en bedre by for alle borgere.

Forslag til projekt: 

 1. Sundhedsadfærd og -behov i byrummet hos udvalgte målgrupper
  Københavns Kommune vil gerne forme byrummet og fremme brugen af det til gavn for sundheden. Der ønskes en kvalitativ analyse af behov i byrummet for en afgrænset målgruppe i København. Analysen afgrænses til en specifik målgruppe ud fra alder og køn (fx ældre mænd i alderen 65-75 år), men også på sygdom/risikoadfærd (fx demens, stressramte, diabetikere, fysiskinaktive, rygere etc.). Formålet med projektet er at skabe mere viden om forskellige målgruppers adfærd og behov i byrummet, således det bliver muligt at identificere relevante tiltag for at fremme sunde rammer i byen for den specifikke målgruppe.
  Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
  Tilbud: Sparring på projektbeskrivelse
  Estimeret tid: 6 timer
  Data: Kvalitative data – interview og observation
  Opfølgning: Vi vil meget gerne høre om resultaterne fra projektet gennem et mundtligt oplæg, som de studerende holder efter projektets afslutning. Vi vil også gerne læse de studerendes opgave
 2. Planlægning af helt eller delvist bilfrie områder
  Med Kommuneplan 2019 er det  blevet muligt at reducere antallet af parkeringspladser til et absolut minimum. Det er derfor oplagt at se på hvordan sådanne områder kan udvikles ift. et alternativt mobilitetsudbud. Hvordan planlægger man for delemobilitet, mikromobilitet og kollektiv transport i den bilfrie by og hvilket udbud skal være tilstede for at dække behovet? Hvad kan man opnå ved at planlægge for bilfrihed ift. byrum og byliv? Hvad er konsekvenserne for at kunne planlægge en blandet by med bolig og erhverv – kan erhverv tiltrækkes til en bilfri by?
  Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
  Tilbud: 3 møder af to timer til introduktion, midtvejsseminar og evaluering med en trafikplanlægger og evt. byplanlægger
  Data: Administrationsgrundlag og inspirationskatalog: Helt eller delvist bilfri byudviklingsområder | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) Kommuneplan 2019: Bilparkering | KØBENHAVNS KOMMUNEPLAN 2019 (kk.dk)
  Andre relevante temaer: Under temaet bilfri by: Mobilitetsplanlægning, Byrum og Efterspørgsel

 3. Kvalitet i små boliger
  Med Kommuneplan 2019 er det  blevet muligt at opføre familieboliger ned til 40 m2 i byudviklingsområderne. Det skal derfor ses på, hvordan der skabes kvalitet i boligen, når kvadratmeterne er få.
  Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltning
  Tilbud: 2 møder af to timer til introduktion og evt. evaluering med en byplanlægger og en byggesagsbehandler
  Data: Analyse af boligstørrelser i forbindelse med Kommuneplan2019.

Kontakt for samarbejde

Studieby København

Husk at skrive projektnavn