Foreningsliv og frivillighed

Her finder du problemstillinger indenfor det overordnede tema 'Foreningsliv og frivillighed'

Problemstillingerne kommer fra alle hjørner af Københavns Kommune, og varierer fra at være en idé, vi ønsker jeres hjælp til at undersøge nærmere, til et konkret projekt, der har brug for en helt specifik løsning. 

Vi ser frem til at høre jeres bud på, hvordan vi gør København en bedre by for alle borgere.

Forslag til projekt: 

 1. Socialt udsatte med i fællesskaber/netværk
  Det er en udfordring at mange socialt udsatte er ensomme og uden netværk. Socialforvaltningen er derfor i samarbejde med Frivilligcenter Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave interesseret i, at få undersøgt hvordan man i højere grad kan få inkluderet socialt udsatte i flere fællesskaber/netværk.
  Forvaltning: Socialforvaltningen
  Tilbud: Sparring med Frivilligcenter Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
  Estimeret tid: Det kommer an på frivilligcentrets ressourcer på det givne tidspunkt, og omfanget af opgaven og antal elever
  Opfølgning: Aftales
  Andre relevante temaer: Socialt udsathed
   
 2. Flere frivillige, som ikke taler dansk 
  I København er der mange unge studerende, som ikke taler dansk. Det er en udfordring, hvordan de ikke-dansk talende kan inkluderes som frivillige i frivillige organisationer/indsatser. Socialforvaltningen er derfor i samarbejde med Frivilligcenter Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave interesseret i at få undersøgt, hvordan flere ikke-dansk talende kan inkluderes som frivillige i frivillige organisationer/indsatser.
  Forvaltning: Socialforvaltningen
  Tilbud: Sparring med Frivilligcenter Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
  Estimeret tid: Det kommer an på frivilligcentrets ressourcer på det givne tidspunkt, og omfanget af opgaven og antal elever
  Opfølgning: Aftales
   
 3. Unge og gæld
  Det er en udfordring, at unge gældsætter sig. Der er behov for at undersøge, hvorfor unge gældsætter sig, og hvad der kan gøres for at minimere antallet. Socialforvaltningen er derfor i samarbejde med Frivilligcenter SR-bistand interesseret i at få undersøgt denne problemstilling.
  Forvaltning: Socialforvaltningen
  Tilbud: Sparring med Frivilligcenter SR-Bistand
  Estimeret tid: 2 timer ugentligt
  Opfølgning: Aftales
  Andre relevante temaer: Børn og unge
   
 4. Synliggørelse af muligheder for frivilligt arbejde i lokalområdet Nørrebro/Nordvest
  Der er behov for at synliggøre de mange muligheder der er for at lave frivilligt arbejde på Nørrebro og i Nordvest. Socialforvaltningen er derfor i samarbejde med Frivilligcenter SR-bistand interesseret i at få undersøgt, hvordan flere studerende og andre målgrupper kan få øjnene op for muligheden for at udføre frivilligt arbejde i lokalområdet.
  Forvaltning: Socialforvaltningen
  Tilbud: Sparring med Frivilligcenter SR-Bistand
  Estimeret tid: 2 timer ugentligt
  Opfølgning: Aftales
  Andre relevante temaer: Kommunikation
   
 5. Retshjælp og rådgivning
  Der er behov for at undersøge, hvilke behov der er for retshjælp og øvrig rådgivning på Nørrebro og i Nordvest. Socialforvaltningen er derfor i samarbejde med Frivilligcenter SR-bistand interesseret i at få undersøgt behovet i området.
  Forvaltning: Socialforvaltningen
  Tilbud: Sparring med Frivilligcenter SR-Bistand
  Estimeret tid: 2 timer ugentligt
  Opfølgning: Aftales
  Andre relevante temaer: Jura
   
 6. Frivillige organisationers syn på samarbejde med Københavns Kommune 
  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har mange berøringsflader og samarbejder med frivillige organisationer. Men kan det gøres endnu bedre? Med det formål at skabe et stærkere grundlag for samarbejde med de frivillige organisationer, skal projektet bidrage med viden om, hvad de frivillige organisationer ser af muligheder og udfordringer i samarbejdet med Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.
  Forvaltning: Sundheds-og Omsorgsforvaltningen
  Tilbud: Sparring på projektbeskrivelse. Hjælp til afgrænsning af fokus. Hjælp til kontakt til frivillige organisationer
  Estimeret tid: 6 timer
  Data: Primært kvalitative data. I samarbejde med forvaltningen udpeges relevante organisationer. Interviews med frivillige organisationer. Evt. laves en litteraturgennemgang
  Opfølgning: Vi vil meget gerne høre om resultaterne fra projektet gennem et mundtligt oplæg, som de studerende holder efter projektets afslutning. Om muligt inviteres de frivillige organisationer med, som projektet har involveret. Vi vil også gerne læse de studerendes opgave

Kontakt for samarbejde

Studieby København

Husk at skrive projektnavn